ASBP

Każdy dorosły człowiek prędzej czy później zaczyna pracę, gdzie zostanie pracownikiem bądź pracodawcą. Podpisując umowę o pracę obie strony chcą mieć pewność, że wszystko zostało przeprowadzone przepisowo. Jeśli którakolwiek ze stron ma wątpliwości związane z zapisami umowy, warto skorzystać z pomocy specjalisty, który oferuje wsparcie w obszarze prawa pracy. Do odnalezienia takiej osoby wystarczy wprowadzenie hasła adwokat prawo pracy Łódź, Warszawa czy Gdańsk w wyszukiwarce, lista specjalistów będzie bardzo długa. O czym musisz pamiętać podpisując umowę o pracę?

Umowa o pracę – jakie są jej rodzaje?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy wyróżnia się trzy typy umów o pracę, a więc umowa na okres próbny, umowa na czas określony i umowa na czas nieokreślony. Pierwsza z nich jest podpisywana głównie z nowo zatrudnianym pracownikiem i jest sposobem na sprawdzenie umiejętności pracownika. Czas trwania takiej umowy wynosi maksymalnie 3 miesiące, ale pracodawca w dowolnym momencie może go skrócić. Ten typ umowy może być wykorzystany także do zatrudnienia obecnego pracownika na nowym stanowisku w celu sprawdzenia jego kwalifikacji Drugi wariant to umowa na czas określony, która może być zawarta na maksymalnie 33 miesiące i podpisana maksymalnie 3 razy. Ostatnią, najlepszą dla pracownika, jest umowa na czas nieokreślony. Taka umowa powinna zostać obowiązkowo podpisana po zakończeniu obowiązywania dwóch wcześniejszych umów, ale oczywiście można ją podpisać w dowolnym momencie – wszystko jest zależne od podejścia osoby zatrudniającej. Umowa na czas nieokreślony gwarantuje pracownikowi większe bezpieczeństwo i pewność, że nie straci pracy wraz z zakończeniem umowy. Co więcej, rozwiązanie takiej umowy musi zostać uzasadnione i przeprowadzane przy zachowaniu znacznie dłuższego okresu wypowiedzenia.

Co powinna określać umowa o pracę?

Obowiązkowym elementem każdej umowy o pracę jest zapis o rodzaju umowy i data jej zawarcia, dane stron umowy oraz warunki pracy i płacy. Najważniejszy jest ostatni punkt, w którym powinno zostać wyraźnie określone stanowisko oraz obowiązki zatrudnianej osoby. Istotne jest też sprecyzowanie miejsca zatrudnienia z określeniem jego konkretnego adresu. Kluczowym elementem każdej umowy o pracę jest jednak wpis z informacją na temat wynagrodzenia za wykonywaną pracę oraz wymiaru czasu pracy. Zgodnie z aktualnymi przepisami wynagrodzenie pracownika pracodawca powinien określać w stawce godzinowej bądź miesięcznej, która w obu przypadkach musi wynosić minimum tyle, ile wysokość aktualnego wynagrodzenia minimalnego (w 2021 roku była to kwota 2800 złotych brutto za miesiąc i 18,30 złotych za godzinę). Ostatnia kwestia to określenie wymiaru czasu pracy, który definiuje, w jakim wymiarze dobowym pracownik jest zatrudniony, czy będzie to 1 etat, czy też jego część.