Posts Tagged ‘ustawa zasadnicza’

Trybunał konstytucyjny

Świat jest wyjątkowo zróżnicowany. Na pewno jest to wielkim plusem, lecz dodatkowo minusem. Na pewno ogromny plus stanowi to, iż możemy coś zwiedzać, poznawać inną obyczajowość, a także po prostu codzienne działanie społeczności z której się nie wywodzimy. Jest to na pewno bardzo budujące, a co za tym idzie rozszerzające horyzonty. Jednakże minus tego jest taki, iż przez różne podejście wytwarzają się konflikty np. na tle religijnym, obyczajowym, społecznym, czy politycznym. Stąd mieliśmy pomiędzy inny dwie wojny światowe, które dogłębnie zniszczyły dużo państw, bądź miast jak np. Warszawę, która po Powstaniu Warszawskim została zrównana z ziemią. Poniekąd mówi się, iż w czasie II wojny światowej wszechobecny był ”świat odwróconego dekalogu”. Polska tak rzeczywiście może cieszyć się prawdziwą wolnością od niedawna. Zawdzięcza się to niemało ludziom, którzy poświęcili własne życie, zdrowie i rodziny. Dziś każdemu obywatelowi powinno zależeć na tym, aby w jego kraju żyło się lepiej. Bez wątpienia trybunał konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej, jakiego podstawowym zadaniem jest to, iżby sądowo nadzorować konstytucyjności prawa. Mianowicie kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wszelkich norm prawnych niższego rzędu z zasadami prawnymi pochodzących z wyższego rzędu. Trybunał Konstytucyjny w Polsce utworzono w 1982 roku. Biuro Trybunału Konstytucyjnego znajduje się w Warszawie przy Al. Jana Christiana Szucha 12A. Wszelakie dane kontaktowe, a jeszcze inne potrzebne informacje odnajdą Państwo na stronie elektronicznej: konstytucjapolski.pl w zakładce: ”Trybunał Konstytucyjny”.