Posts Tagged ‘trener’

Z jakiego powodu przyczyny trzeba inwestować w coaching?

Coaching staje się dzisiaj coraz chętniej wykorzystywaną techniką rozwoju, zwłaszcza w firmach, którym zależy na pozyskiwaniu następnych klientów, osiąganiu pożądanych zysków i wyeliminowaniu konkurencji. Przed poznaniem zalet coachingu, dobrze jest wiedzieć, czym wyróżnia się powyższy sposób działania.

To współdziałanie między trenerem a osobą trenowaną – a zwierzchnią przesłanką współdziałania jest zmierzanie do postawionych celów i zrealizowanie zamiarów przez zmianę stylu myślenia, i działania a także poszukiwanie najlepszych rozwiązań. Dlaczego w takim razie warto jest postawić na coaching?

W pierwszej kolejności z tej przyczyny, iż coaching przyspiesza rozwój, dzięki temu, że trener wspiera i dopinguje klienta do pracy nad samym sobą, pomaga mu pokonać lęki i własne ułomności. Staje się po prostu jego wzorem, dzięki któremu człowiek może zajść dalej i szybciej niż gdyby był pozostawiony samemu sobie, ponieważ stawia przed nim wyrazisty cel, do którego należy znaleźć należyte drogi. Tu klient tak naprawdę sam wyznacza swój cel, gdyż dzięki pytaniom coacha dowiaduje się, na czym mu zależy i co chce zdobyć, bez względu na zakres zastosowania coachingu. Do najbardziej popularnych wariantów coachingu można zaliczyć m.in. warsztaty dla kobiet.

Kolejną zaletą coachingu jest maksymalna motywacja. Spotkania z trenerem motywują do starań, albowiem trener wierzy w naturalne zdolności każdego człowieka i wie, w jaki sposób wydobyć jego najlepsze strony. Dopasowuje metody realizacji pożądanych celów do możliwości konkretnej osoby, nieustannie przy niej trwając. Poza tym wspólne omawianie trudności prowadzi do podejmowania racjonalniejszych decyzji. Osoba trenowana ma kogoś, komu może się zwierzyć, kto nie osądzi jej i nie zgani, lecz naprowadzi na właściwy sposób myślenia. Jeżeli chodzi o pole biznesowe, coaching pozwala na sprawne podnoszenie kompetencji, a co za tym idzie – większą oszczędność czasu i funduszy, które także mają wpływ na powodzenie firmy.

Coaching jest bardzo owocnym sposobem rozwoju, umożliwia skuteczniejsze działanie, trafniejsze wybory i dokonanie zmian, które dodatnio wpłyną na każdą dziedzinę życia. Warto zainteresować się więc tym tematem bliżej.