Posts Tagged ‘symfonia’

Księgowość w małej firmie

Wiele małych firm korzysta z pomocy odrębnych jednostek w zakresie prowadzenia szeroko rozumianej księgowości. Fakt ten dotyczy także przedsiębiorstw działających na terenie Krakowa. Ogólnie wiadomo, że w większości są to małe i średnie przedsiębiorstwa, nie posiadające własnego działu księgowego. Doskonałym rozwiązaniem ułatwiającym i usprawniającym prowadzenie działań księgowych jest Sage Symfonia , program komputerowy obejmujący szereg działań z zakresu księgowości. Z rozwiązania tego korzysta wiele jednostek, jest to prosty i przejrzysty program, posiadający wiele możliwości w zakresie działań księgowych. Warto także podkreślić, iż niezbędne dane bardzo często przekazywane są pomiędzy obydwoma jednostkamidrogą elektroniczną, co niewątpliwie świadczy, iż informatyzacja firm następuje w niezmiernie szybkim tempie. Praktycznie w każdej jednostce podstawowym narzędziem pracy są komputery i różnego rodzaju programy, umożliwiające i usprawniające wykonywaną pracę, a także podnoszące jej wydajność. Nierzadko można również spotkać rozwiązanie w postaci erp, systemu umożliwiającego korelację pomiędzy poszczególnymi działami. Przykładowo, dział marketingu powinien ściśle współpracować z działem sprzedaży, to fakt niepodważalny. Współpraca ta obejmuje bardzo szeroki zakres działań, dlatego też niezbędny jest stały dostęp do informacji obejmujących pracę konkretnej jednostki. Wykorzystanie tej możliwości w swoisty sposób usprawnia i uaktywnia te działania, przynosząc korzyści firmie przy jednoczesnym odciążeniu pracowników. Konieczna jest więc aktywna i stała współpraca między poszczególnymi jednostkami, dlatego też coraz więcej firm decyduje się na skorzystanie z opcji erp, dającej możliwość stałej współpracy i kontaktu pomiędzy konkretnymi działami, a tym samym możliwości stałego kontaktu i bieżącego uzupełniania danych i informacji. Szereg działań informatycznych umożliwia prężne i aktywne funkcjonowanie danej firmy, a tym samym osiąganie lepszych wyników, co bez wątpienia korzystnie wpływa na wizerunek firmy, jak również jej zyski.