Posts Tagged ‘psycholog poznań’

Jakie są różnice między psychologiem a psychiatrą?

Z owego względu pomyślałem, że należałoby napomknąć o odmianie pomiędzy usługami psychologicznymi tudzież lekarskimi. Otóż nierzadko zdarza się, że klient, docierając do psychologa, spodziewa porady lekarskiej lub odwrotnie – pyta doktora o sprawy leżące w zakresie kompetencji psychologa. Czasami pacjent oczekuje, że psycholog zaleci dany preparat i wypisze receptę.Ku mojemu ogromnemu zdumieniu, choćby w aktualnych latach zdarza się, że psycholog jest mylony z psychiatrą bądź psychiatra jest brany za psychologa. Toteż w niniejszym miejscu postaram się w przystępny i łatwy sposób wytłumaczyć różnice zachodzące pomiędzy zawodem psychologa i psychiatry. Poznań psycholog jest specjalistą po pięcioletnich, magisterskich studiach humanistycznych. Ponadto zazwyczaj opiera się pojętym wykształceniem podyplomowym. Może mieć skończoną specjalizację zawodową z psychologii klinicznej i potem jest jednostką wyjątkowo powołaną do pracy w poradnictwie i prowadzenia psychoterapii. Czasami uzyskuje kolejne tytuły naukowe, takie jak doktor lub doktor habilitowany. Psycholog nie posiada jednakże przygotowania medycznego,nie jest doktorem, nie może więc konsultować zakłóceń zdrowia fizycznego i nie może wydawać recept na lekarstwa i dawać zwolnień lekarskich. Posiada za to specjalnymi urządzeniami pomiarowymi, jakimi są każde testy i druki psychologiczne. Metody owe można stosować wyłącznie odpowiednio wyszkolonym psychologom.Psychiatra jest specjalistą medycyny, jaki po sześcioletnich studiach medycznych dodatkowo uzyskał specjalizację zawodową z zakresu psychiatrii. Może, jak jakikolwiek przyszły specjalista medycyny, zapisywać i stosować leki i wypisywać recepty i wystawiać zwolnienia lekarskie. Posiada wiedzą ogólnolekarską. Nie może wykorzystywać form doświadczenia psychologicznego, bowiem nie jest psychologiem.Podobnie, jak reprezentanci innych gałęzi naukowych także lekarz dowolny nowy tytuł albo tytuł naukowy potrzebuje otrzymywać w opcji innego procesu edukacyjnego.