Posts Tagged ‘lekarz weterynarii mogilno’

Weterynarz mogilno

Lekarz weterynarii, potocznie weterynarz, a po staropolsku konował, to przedstawiciel jednej z trójki nauk lekarskich, ponieważ znajduje się on obok medycyny i stomatologii. Jest to osoba, która odbyła trwające pięć i pół roku studia na jednym z istniejących wydziałów medycyny weterynaryjnej i otrzymała uprawnienie do wykonywania swojego zawodu, które nadawane jest przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną, posiadająca odpowiednie kompetencje do prowadzenia badań zwierząt, a ponadto do prowadzenia kontroli spożywczych środków zwierzęcej proweniencji. Zadaniami lekarza weterynarii są badanie stanu zdrowia zwierząt, rozpoznawanie, zapobieganie i leczenie chorób u zwierząt, udzielanie informacji i konsultacji lekarskich, a ponadto pielęgnacja zwierząt. To także wydawanie fachowych opinii i orzeczeń, wykonywanie czynności związanych z określeniem zdolności zwierząt do rozpłodu, a ponadto prowadzenie detalicznego obrotu produktami weterynaryjnymi, leczniczymi, paszami leczniczymi na podstawie danych przepisów. To również, tak jak u lekarza medycyny ludzkiej, kwestia wypisywania recept na leki gotowe, apteczne i recepturowe, wykonywanie doświadczeń diagnostycznych i laboratoryjnych, przeprowadzanie zabiegów i operacji, a ponadto usypianie zwierząt, jeżeli okazuje się to niezbędne. Mój gabinet umieszczony w Mogilnie realizuje wszystkie te czynności na najwyższym medycznym poziomie. Jeżeli twój pupil potrzebuje pomocy, to zgłoś się do mnie. Ja gwarantuję, iż dam każdej możliwej pomocy twoim zwierzętom i wciąż zrobię wszystko, co tylko jest w mojej mocy jako weterynarza.