12

Mar 13

Historia

Język angielski wziął swój początek od anglo-fryzjskich dialektów, został zapoczątkowany w Brytanii przez germańskich osadników i rzymskie wojsko. Na samym początku staro angielszczyzna była mieszanką bardzo wielu dialektów. Jednym z wieli dialektów był zachodniosaski, który po pewnym czasie zyskał przewagę nad innymi. Przez inwazję na Brytanię: wikingów i Normanów język angielski znowu uległ zmianie.

No comments yet, be the first.

Dodaj komentarz